top of page
Billede af Clay Banks

Kulturelle udfordringer

Er du vokset op med forældre med forskellige nationaliteter/kulturelle tillhørsforhold?

Føler du, at din identitet er splittet mellem forskellige lande eller kulturer?

Har du en partner, som har et andet kulturelt tilhørsforhold, som er udfordrende for jeres parforhold?

Har du børn med en partner, der har et andet kulturelt tilhørsforhold - og er udfordret ift., hvordan I skal vælge at opdrage jeres børn?

Har du flyttet mange gange og er i tvivl om, hvor du egentlig hører hjemme?

Er du i tvivl om, dine valg er mest er kulturelt bestemt og afgjort af det "som man jo gør", eller om det er dine egne personlige valg?

Vi er alle født ind i en kultur. Kultur er en fælles livsform og normsæt for en gruppe mennesker.

 

F.eks. er det naturligt at give hånd, når man hilser på hinanden i Danmark. I Spanien er det naturligt at kysse hinanden på kinden. Kysser man nogen på kinden i Danmark, vil det sende nogle helt andre signaler end, det vil i Spanien.

 

Vi er derfor naturligt præget af den kultur, vi er opvokset i.

 

Faktisk er det et sundhedstegn at kunne aflæse normer og følge dem.

 

Men i en globaliseret verden, hvor vi rejser mere end nogensinde før og relativt nemt kan flytte til et andet land, er det er helt andet game.

 

Hver gang vi flytter os geografisk, kræver det også ofte, at vi flytte os mentalt. Nogle gange kan det være en rolle, vi tager på os, og andre gange bliver det en del af os. Det stille højere krav til os - til at aflæse sociale koder, reflektere over hvorfor vi gør, som vi gør og være mere omstillingsparate og åbne. Det kan både være en udfordring og en belastning - og det kan også være en stor gave og gøre vores verden større både i direkte og overført betydning.

Kulturpsykologi er et område, jeg har stor personlig og faglig interesse i, haft fokus på på universitetet, forsket lidt i og udgivet en forskningsartikel i Journal of Culture & Psychology. Hvis det er noget, du godt kunne tænke dig at skabe et rum til at snakke om, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

bottom of page