top of page

Om metoden

Individualiseret behandling med primært afsæt i Emotionsfokuseret terapi 

Der findes mange forskellige metoder inden for psykoterapi. Der er mange forskellige holdninger blandt psykologer til de forskellige metoder. For mig har det været vigtigt at være åben, nysgerrig ift. de forskellige metoder og afprøve noget forskelligt. Derfor har jeg kurser i både psykodynamisk terapi, Emotionsfokuseret terapi, Kognitiv Adfærdsterapi, Mentalliseringsbaseret terapi mm. Det er alle evidensbaserede metoder, og der er ingen forskning der viser, at én metode er suverænt mest effekt. Meget tyder på, at så længe metoden er evidensbaseret, er metoden kun én del af en række faktorer. Det er mindst lige så vigtigt, at den terapeutiske alliance er for eksempel. Det vil bl.a. sige, at man føler sig tryg og forstået af sin psykolog. 

 

Jeg har valgt i praksis at trække på forskellige metoder alt efter, hvad jeg synes giver mening for det pågældende terapiforløb. Jeg vil hellere tilpasse metoden til dig end at tilpasse dig til metoden. Derfor er din feedback guld værd for mig. 

 

Overordnet set er mit teoretiske ståsted oftest Emotionsfokuseret terapi (EFT). Det er en evidensbaseret terapiform, som er baseret på systemtori, tilknytningsteori og oplevelsesorienteret terapi. Er det parterapi, er jeg meget stringent i min brug af EFT.

 

 

I de individuelle terapiforløb er det primært EFT og derudover trækker også på en psykodynamisk tilgang. I det psykodynamiske er der bl.a. fokus på dét, der sker i det terapeutiske rum nu og her, forsvarsarbejde og at gøre det ubevidste bevidst. Er det terapiforløb med børn og teenagere, anvender jeg som regel fortsat EFT og det dynamiske men kan også finde på at trække på mere konkrete værktøjer fra Kognitiv Adfærdsterapi, som er en metode, hvor man bl.a. arbejder med omstrukturering af tanker. 

Om Anna: About Me
bottom of page